KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA PRZYZNAŁA NAM NAGRODĘ
Innovatica 2013
w kategorii
"innowacyjne rozwiązania"
za grzejnik elektryczny
"NOGEN"


dowiedz się więcej ->
  • grzejniki-nogen_1
  • grzejniki_nogen_3

 

 

Jesteśmy w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

 

 

Misją Izby jest działalność na rzecz wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, na terenie województwa pomorskiego, a w szczególności na obszarze regionu słupskiego oraz wspieranie wszystkich przedsiębiorstw i przedsiębiorców na zintegrowanym rynku Unii Europejskiej.


Celem izby jest reprezentowanie zrzeszonych w SIPH podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz wobec tych instytucji i organizacji, które mają wpływ na ich działalność gospodarczą. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez aktywną współpracę z władzami miasta Słupska, Starostwem Powiatowym oraz gminami regionu słupskiego, jak również z ważnymi lokalnymi instytucjami życia gospodarczego i naukowego.


Ważne miejsce w działaniach SIPH zajmuje integracja środowiska przedsiębiorców i promowanie zasad etyki w biznesie – SIPH  rozpowszechnia i propaguje kodeks etyki w działalności gospodarczej. Promuje również ideę przedsiębiorczości i wspiera inicjatywy służące zwalczaniu bezrobocia.


ttp://www.siph.slupsk.pl/

 

 

Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa